Bảng xếp hạng
Hạng Nhân Vật Lực Chiến Cấp Độ Môn Phái
1

Rong7Mau

3143161 119 Tuyệt Tình Cốc
2

TrieuTuLong

2834510 119 Mạn Đà
3

ChuTuoc

2813877 119 Mạn Đà
4

TiêuViêm

2719168 119 Tiêu Dao
5

LuzyChiron

2640312 119 Tuyệt Tình Cốc
6

WONSINJAE

2628857 119 Tuyệt Tình Cốc
7

Ti¬ulongnæ

2562767 119 Nga My
8

Meowstic

2433010 119 Nga My
9

TrìnhAnh

2307698 119 Đào Hoa Đảo
10

Tuna

1657953 119 Tinh Túc
11

Nishin

1643364 119 Tuyệt Tình Cốc
12

ViêmЪ

1633613 119 Minh Giáo
13

GiaCátLong

1607546 119 Mạn Đà
14

Shin

1601904 119 Nga My
15

HöaLinhNhi

1585294 119 Quỷ Cốc
16

Salmon

1573727 119 Quỷ Cốc
17

Ng÷cQuynh

1555783 119 Võ Đang
18

Vß½ngLâm

1470217 119 Tiêu Dao
19

Hoa

1450689 119 Đào Hoa Đảo
20

Gengar

1202587 119 Minh Giáo
Tổng Số Nhân Vật 1270


© KhanhDuyPC