Nạp thẻ

Mệnh Giá Nạp Tiền


100k = 1000 Bạc = 1200 Điểm Tặng


Chuyển khoản tới tài khoản dưới đây với nội dung:


[Tên Đặng Nhập] [Số Tiền Nạp]


Sau đó chờ ít phút lưu ý không cần thoát nhân vật trong Game Bạc sẽ được chuyển trực tiếp vào nhân vật


Nếu bạc chưa vào tài khoản thì bạn Inbox để nhận hỗ trợ nhé
Ngân Hàng CPTM Quân Đội (MB BANK)

Chủ Tài Khoản: PHAM THI NGAT

Số Tài Khoản: 056669398686


Ngân Hàng Quân Đội


© KhanhDuyPC